Rådgivende utvalg

Rådgivende utvalg

Rådgivende utvalg skal komme med råd og innspill til styret. Dette er for å bedre mulighetene for lokal medvirkning i forvaltningen av verneområdene. Følgende interessegrupper og organisasjonar er representert i rådgivende utvalg:

Navn                  

Interessegruppe/organisasjon
Odd Bønå Grunneiere i Indre Visten
Frank Bjørgan Grunneiere i Nordfjordan og Storbørja
Wenche Hjelmeseth Statskog SF
Ivar Rystad Sørvassdal hytteeierlag
Anne Krutnes Brurskanken turlag
Kjell Iver Johansen      Naturvernforbundet i Nordland
Torstein Appfjell Reinbeitenæringa
Finn David Lund Saubeitenæringen
Eva Ekroll Helgeland Reiseliv
Aasta Høyland Brønnøysund turlag
Kjell Nicolaisen Åpen plass
Glenn-Robert Johnsen Brønnøy jeger- og fiskeforening
Lars Lorentzen Vefsn jeger- og fiskeforening
John Kappfjell Sijti Jarnge
Kristian Helgesen Helgeland friluftsråd

Innkalling møte 1/16
Protokoll møte 1/16 

Innkalling møte 1/15
Protokoll møte 1/15

Innkalling møte 1/14
Protokoll møte 1/14