Rådgivende utvalg

Rådgivende utvalg skal komme med råd og innspill til styret. Dette er for å bedre mulighetene for lokal medvirkning i forvaltningen av verneområdene. Følgende interessegrupper og organisasjonar er representert i rådgivende utvalg:

Navn                  

Interessegruppe/organisasjon
Odd Bønå Grunneiere i Indre Visten
Frank Bjørgan Grunneiere i Nordfjordan og Storbørja
Wenche Hjelmeseth Statskog SF
Ivar Rystad Sørvassdal hytteeierlag
Anne Krutnes Brurskanken turlag
Kjell Iver Johansen      Naturvernforbundet i Nordland
Torstein Appfjell Reinbeitenæringa
Finn David Lund Saubeitenæringen

Helgeland Reiseliv
Solveig Lomsdal DNT Sør-Helgeland
Kjell Nicolaisen Åpen plass
Glenn-Robert Johnsen Brønnøy jeger- og fiskeforening
Lars Lorentzen Vefsn jeger- og fiskeforening
Daglig leder Sijti Jarnge
Hogne Hjerpås Helgeland friluftsråd
Magne Ekker Trollfjell friluftsråd

Innkalling møte 2/18
Protokoll møte 2/18
Innkalling møte 1/18
Protokoll møte 1/18

Innkalling møte 1/17
Protokoll møte 1/17

Innkalling møte 1/16
Protokoll møte 1/16 

Innkalling møte 1/15
Protokoll møte 1/15

Innkalling møte 1/14
Protokoll møte 1/14