Forvaltningsplan

Forvaltningsplanen for Lomsdal-Visten er det viktigste styringsdokumentet for nasjonalparkstyret og er en utdyping og en forklaring av verneforskriften. Den sier noe om hva som er tillatt og ikke tillatt og hva som det evt kan søkes dispensasjon til. Videre setter den opp hvilke mål som settes for forvaltningen samt en plan for tiltakene som skal gjennomføres.

Du kan laste ned forvaltningsplanen her.

For å få tilsendt trykt versjon, send e-post til fmnotla@fylkesmannen.no eller ring 75 54 78 86.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:30.11.2018)