Foreløpig rapport - mennesket og naturarven

Foreløpig rapport - mennesket og naturarven

Varde i Nord-Austerfjorddalen
Varde i Nord-Austerfjorddalen, Foto: Carl Norberg

Bruk og gjenbruk av tradisjonell varding i Lomsdal-Visten/Njaarke.

Foreløpig rapport fra kartleggingsarbeid som har vært en del av SNOs prosjekt "Mennesket og naturarven".

(Publisert:26.06.2014 Sist endret:09.05.2018)