Årsmelding lokal-SNO

Litjvatnet i Skjørlegda
Litjvatnet i Skjørlegda, Foto: Carl Norberg

Carl Norberg er lokal SNO for Lomsdal-Visten og har som hovedoppgave å ha oppsyn med naturverdiene innenfor verneområdene. Han arbeider også med skjøtsel og tilrettelegging samt informasjon og naturveiledning.

Årsrapport for lokalt SNO for 2013 finner du her.

Årsrapport for lokalt SNO for 2012 finner du her.

Årsrapport for lokalt SNO for 2011 finner du her.

(Publisert:15.01.2013 Sist endret:30.11.2018)