Planer/publikasjonerÅrsrapport SNO 2018

Årsrapport for lokal SNO 2018. Foto: Stein Erik Lauritzen.

(Publisert:30.11.2018)

Årsrapport 2017

I 2017 ble det gjennomført brukerundersøkelse i nasjonalparken.

Årsrapport for nasjonalparkstyret arbeid i 2016.

(Publisert:30.11.2018)

Årsrapport SNO 2017

Årsrapport for lokal SNO 2017.

(Publisert:30.11.2018)

Årsrapport Statens naturoppsyn 2016

Smålom i Lomsdalen

Årsrapport SNO 2016

(Publisert:09.01.2017 Sist endret:30.11.2018)

Årsrapport 2016

Lomsdal-Vistens riviera - Søre Vistvatnet med Vistmannen i bakgrunnen

Årsrapport for nasjonalparkstyret arbeid i 2016.

(Publisert:16.03.2017 Sist endret:30.11.2018)

Årsrapport Statens naturoppsyn 2015

Fra Elgviddevatnet

I årsrapporten kan du lese om arbeidet fra Statens naturoppsyn lokalt.

(Publisert:18.12.2015 Sist endret:30.11.2018)

Årsrapport 2014

Neila Boman tilpasser ny pternasse

Nasjonalparkstyrets årsrapport for 2014 er nå klar.

(Publisert:27.03.2015 Sist endret:30.11.2018)

Årsrapport fra SNO klar og årets siste styremøte

Magnar Solbakk fra nasjonalparkstyret og forvalter Torhild Lamo på Sjøbergmarsjen 2014

Nå er årets rapport fra lokal SNO klar.

(Publisert:02.12.2014 Sist endret:30.11.2018)

Sti og vardeplan

Varde i Nord-Austerfjorddalen

Sti og vardeplan ble vedtatt i 2014.

(Publisert:09.05.2018 Sist endret:30.11.2018)

Forvaltningsplan

Logo

Forvaltningsplan for Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve og Strauman landskapsvernområde er nå klar.

(Publisert:12.02.2015 Sist endret:30.11.2018)