Planer/publikasjonerÅrsrapport Statens naturoppsyn 2016

Smålom i Lomsdalen

Årsrapport SNO 2016

(Publisert:09.01.2017 Sist endret:16.03.2017)

Årsrapport 2016

Lomsdal-Vistens riviera - Søre Vistvatnet med Vistmannen i bakgrunnen

Årsrapport for nasjonalparkstyret arbeid i 2016.

(Publisert:16.03.2017)

Årsrapport Statens naturoppsyn 2015

Fra Elgviddevatnet

I årsrapporten kan du lese om arbeidet fra Statens naturoppsyn lokalt.

(Publisert:18.12.2015 Sist endret:16.03.2017)

Årsrapport 2014

Neila Boman tilpasser ny pternasse

Nasjonalparkstyrets årsrapport for 2014 er nå klar.

(Publisert:27.03.2015 Sist endret:16.03.2017)

Årsrapport fra SNO klar og årets siste styremøte

Magnar Solbakk fra nasjonalparkstyret og forvalter Torhild Lamo på Sjøbergmarsjen 2014

Nå er årets rapport fra lokal SNO klar.

(Publisert:02.12.2014 Sist endret:16.03.2017)

Sti og vardeplan

Varde i Nord-Austerfjorddalen

Sti og vardeplan ble vedtatt i 2014.

(Publisert:09.05.2018)

Forvaltningsplan

Logo

Forvaltningsplan for Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve og Strauman landskapsvernområde er nå klar.

(Publisert:12.02.2015 Sist endret:09.05.2018)

Foreløpig rapport - mennesket og naturarven

Varde i Nord-Austerfjorddalen

Bruk og gjenbruk av tradisjonell varding i Lomsdal-Visten/Njaarke.

(Publisert:26.06.2014 Sist endret:09.05.2018)

Forvaltningsplan

Forvaltningsplanen for Lomsdal-Visten er det viktigste styringsdokumentet for nasjonalparkstyret og er en utdyping og en forklaring av verneforskriften. Den sier noe om hva som er tillatt og ikke tillatt og hva som det evt kan søkes dispensasjon til. Videre setter den opp hvilke mål som settes for forvaltningen samt en plan for tiltakene som skal gjennomføres.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:09.05.2018)

Årsmelding lokal-SNO

Litjvatnet i Skjørlegda

Carl Norberg er lokal SNO for Lomsdal-Visten og har som hovedoppgave å ha oppsyn med naturverdiene innenfor verneområdene. Han arbeider også med skjøtsel og tilrettelegging samt informasjon og naturveiledning. Årsrapport for lokalt SNO for 2013 finner du her . Årsrapport for lokalt SNO for 2012 finner du her. Årsrapport for lokalt SNO for 2011 finner du her.

(Publisert:15.01.2013 Sist endret:09.05.2018)