Utkast besøksstrategi

Grensemerke mot Visttindan
Grensemerke mot Visttindan, Foto: Carl Norberg

Forslag til besøksstrategi er klar!

Nasjonalparkstyret og rådgivende utvalg behandler besøksstrategi på møte 4. juni. Har du lyst å lese den finner du den her.

Innspill kan gis på e-post til: torhild.lamo@fylkesmannen.no

(Publisert:09.05.2018)