Telefonlinje fjernet!

Rydding av gammel telefonlinje ferdig!

BN entreprenør har på vegne av Telenor ryddet den gamle telefonlinja gjennom Børjedalen/Laksmarksdalen og over mot Aursletta og Skjørlægda i nasjonalparken og landskapsvernområdet. Arbeidet har pågått i fjor sommer og i år. Rapport fra arbeidet finner du her.

(Publisert:22.08.2016 Sist endret:06.07.2018)