Tiltak på gang!

Merking av Sjøbergmarsjruta ned mot Austerfjorden.
Merking av Sjøbergmarsjruta ned mot Austerfjorden., Foto: Magnus Beyer Brattli

Sommer er høgsesong for gjennomføring av nasjonalparkstyrets tiltak.

I uke 29 leide nasjonalparkstyret inn Statskog Fjelltjenesten til å revarde og merke Sjøbergmarsjruta. dette er den eneste merka ruta i nasjonalparken. I fjor fikk styret hjelp av Kvalfors bygdelag til å merke myrene vest for Fjellgården med staur og sammen med den jobben som har blitt gjort i sommer håper vi at det skal bli greit for folk å finne vegen.

Tidligere i sommer har det blitt ryddet mye søppel i najsonalparken, en sak du kan lese mer om her: https://www.nrk.no/nordland/fant-20-kubikk-med-soppel-i-norges-_mest-uberorte-villmark_-1.13011258

(Publisert:26.07.2016 Sist endret:06.07.2018)