Forvaltningsplan

Logo
Logo, Foto: Miljødirektoratet

Forvaltningsplan for Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve og Strauman landskapsvernområde er nå klar.

Du kan laste ned forvaltningsplanen her.

Forvaltningsplanen er ei "kokebok" for hvordan verneområdene skal forvaltes. I planen finner du avklaringer rundt ulike brukerinteresser og det er konkretiserert hva som er tillatt og ikke, innenfor de rammene som verneforskriftene setter.

For å få tilsendt trykt versjon, send e-post til fmnotla@fylkesmannen.no eller ring 75 54 78 86.

(Publisert:12.02.2015 Sist endret:06.07.2018)