Bruk av droner i nasjonalparken?

Grensemerke mot Visttindan
Grensemerke mot Visttindan, Foto: Carl Norberg

De siste årene er det blitt populært med radiostyrte droner/quadrocopter. Bruken har økt betydelig som følge av stort utvalg til forholdsvis rimelige priser. Dronene brukes ofte til å ta bilder eller filme natur. Men er det tillatt å bruke slike droner i Lomsdal-Visten nasjonalpark? 

Nei - i verneforskriften for nasjonalparken står det at unødig støy skal unngås. Bruk av motordrevet modellfly, modellbåt, motorisert isborr o.l. er forbudt. 

Drone/quadrocopter er i denne sammenhengen å anse som et motordrevet modellfly. Det er derfor forbudt å bruke dette i nasjonalparken.  

(Publisert:18.06.2015 Sist endret:06.07.2018)