Årets siste møte gjennomført og bestilling for 2015 klar

Varde i Nord-Austerfjorddalen
Varde i Nord-Austerfjorddalen, Foto: Carl Norberg

Årets siste styremøte er nå gjennomført og i tillegg til vanlige styresaker ble den såkalte bestillinga for 2015 fastlagt.

Nasjonalparkstyret får årlige tiltaksmidler gjennom statsbudsjettet for å gjennomføre investeringstiltak i nasjonalparken og landskapsvernområdet. dette foregår gjennom den såkalte bestillinga til Statens naturoppsyn der man både leverer inn ønsker om midler og behov for arbeidskraft fra lokal SNO. Midlene er statlige investeringsmidler og kan brukes til skjøtsel, tilrettelegging og informasjon.

Årets bestilling fra Lomsdal-Visten/Njaarke er på 780.000,-. I slutten av mars får styret beskjed om hvor mye man tildeles og ei endelig prioritering skjer.

Protokoll fra møtet med bestillingsliste finner du her.

(Publisert:10.12.2014 Sist endret:06.07.2018)