SNO lokalt

Statens naturoppsyn, SNO er oppsyn og tilsynsmyndighet og har til oppgave å overvåke naturtilstanden i verneområdene og følge med på at brukere av verneområdene overholder forskrifter og forvaltningsvedtak. Videre arbeider SNO med bla. tilretteleggingen for friluftsliv ved bygging av bruer, rydding og merking av stier, informasjon m.m.

SNO-Mosjøen:
Carl Norberg, Strandgata 12-16, 8656 Mosjøen

E-post: carl.norberg@miljodirektoratet.no

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:22.11.2013)