Kontakt

Kontaktinformasjon

Nasjonalparkforvalter:

Torhild Lamo

fmnotla@fylkesmannen.no

tlf 75 54 78 86

 

Besøksadresse:

Trofors stasjon

8680 Trofors

 

Brev sendes

Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre

v/Fylkesmannen i Nordland

Moloveien 10

8002 Bodø

 

Fakturaadresse:

Fylkesmannen i Nordland

EHF: 974 764 687

Papir:

Fakturamottak DFØ

Postboks 4746

7468 Trondheim

Merkes med referanse: 2180TLA