Kontakt

Kontaktinformasjon

Nasjonalparkforvalter:

Torhild Lamo

fmnotla@fylkesmannen.no

tlf 75 54 78 86

 

Besøksadresse:

Trofors stasjon

8680 Trofors

 

Brev sendes

Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre

v/Fylkesmannen i Nordland

Moloveien 10

8002 Bodø

 

Fakturaadresse:

Fylkesmannen i Nordland

Fakturamottak DFØ

Postboks 4104

2307 HAMAR

Merkes med referanse: 2180TLA