Besøksforvaltning

Pilskilt viser vegen fra Børjeøra
Pilskilt viser vegen fra Børjeøra, Foto: Carl Norberg

Alle norske nasjonalparker skal utarbeide en besøksstrategi for sin(e) verneområd(er).

Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre har vedtatt besøksstrategi for nasjonalparken og Strauman landskapsvernområde. Den er nå inne på endelig godkjenning i Miljødirektoratet.

Under finner du underlagsdokument som har vært brukt i prosessen. 

(Publisert:09.01.2017 Sist endret:30.11.2018)