Besøksforvaltning

Pilskilt viser vegen fra Børjeøra
Pilskilt viser vegen fra Børjeøra, Foto: Carl Norberg

Alle norske nasjonalparker skal utarbeide en besøksstrategi for sin(e) verneområd(er).

Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre har satt i gang arbeidet med besøksstrategi. Her vil du finne fortløpende informasjon/underlagsdokument fra dette arbeidet.

(Publisert:09.01.2017 Sist endret:13.08.2018)