Søknad om å drive leiekjøring med skuter i landskapsvernområder og naturreservater

For å drive leiekjøring i landskapsvernområder og naturreservater må du ha tillatelse både fra kommunen, nasjonalparkstyret og grunneier. Du kan ikke kjøre før du har fått tillatelse fra alle tre.

 Søknad til  grunneier 

 

 Skal kjøringen skje i statsallmenning, skal det sendes  søknad til  det aktuelle fjellstyret.  

 

 Søknad til  kommunen  og nasjonalparkstyre

 

Søknad sendes kun til kommunen.

Søknader om leiekjøring følger kommunens rutiner for søknader. Kommunene lyser ut ledige løyver for leiekjørere hvert tredje eller fjerde år. Kommunene behandler søknadene først. Dersom søknader som innvilges også omfatter kjøring i landskapsvernområder og naturreservater, videresender kommunen disse søknadene til nasjonalparkstyret for Langsua for behandling etter verneforskriften. 

 

I nasjonalparken kan det ikke søkes om leiekjøring på generelt grunnlag. Her må den som ønsker transporten gjennomført, søke kommunen, nasjonalparkstyret og grunneier om tillatelse sjøl (se egen side). Nasjonalparkstyret vil imidlertid i mange tilfeller sette som vilkår at det benyttes leiekjører.