Søknader om å få kjøre i nasjonalparken

Skal kjøringen skje i nasjonalparken, skal det alltid sendes søknad.

Vær oppmerksom på at du må ha tillatelse både fra kommunen, nasjonalparkstyret og grunneier for å kunne kjøre i nasjonalparken. Du kan ikke kjøre før du har fått tillatelse fra alle tre.


 Søknad til grunneier 

 

Skal kjøringen skje i statsallmenning, skal det sendes søknad til  det aktuelle fjellstyret.  

 Søknad til  kommunen  og nasjonalparkstyre

 

Søknad sendes kun til kommunen, som videresender søknaden til nasjonalparkstyret for Langsua for behandling etter verneforskriften.

 

 

En søknad skal inneholde følgende opplysninger:

(Øystre Slidre kommune har elektronisk søknadsskjema du kan benytte: Se her).

1.Kontaktinformasjon – søker og sjåfører

1a. Hvis det er en organisasjon/et lag som søker, oppgi:- Navn på organisasjonen,postadresse, mail-adresse- Kontaktperson: Navn, postadresse, tlf., mail-adresse 

1b. Hvis det er en privatperson som søker, oppgi: Navn, postadresse, tlf., mail-adresse

2. Oppgi navn og telefonnummer til sjåføren(e). 

3. Registreringsnummer på scooteren som skal benyttes

4. Formål med kjøringa: F.eks. transport av materialer, transport av saltstein, oppkjøring av skispor etc.

5. Tidspunkt for kjøringa:                                                                                                

5a. Kjøring på bestemte dager: Dato, antall turer denne dagen  

5b. Kjøring innenfor en periode: Dato til/fra, antall turer i perioden

6. Søkes det for ett eller flere år? 

7. Trasé for kjøringa. Kart skal ligge ved søknaden.