Naturfaglige rapporter - andre undersøkelser

Skaget om høsten
Skaget om høsten, Foto: Reidar Gran

 

I forbindelse med oppretting av verneområde og utarbeiding av forvaltningsplan er det blitt gjort en rekke vitenskaplige arbeider og utarbeidet flere rapporter. Det er de siste årene utarbeidet fagrapporter for Røssjøen naturreservat, Kjølaåne naturreservat og Hynna naturreservat. Det er videre utarbeidet rapport for rovfugl (2015) og brukerundersøkelse samme år. 

Undersøkelsene i Hersjømyrin naturreservat rapporteres på nyåret 2020, mens den for Skardberga naturreserat og Oppsjømyra naturreservat kommer på nyåret 2021. Under er en opplisting (som blir supplert) av ulike rapporter som er tilgjengelige digitale:

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:15.11.2019)