Kongelig resolusjon


Etter norsk statsskikk skal mange av de viktigeste avgjørelsene formelt vedtas av «Kongen i statsråd».

Avgjørelsene som blir gjort av regjeringa samlet i statsrådet under ledelse av Kongen, blir kalla kongelige resolusjoner.

Verneforskrifter skal etter naturmangfaldslova bli vedtatt av Kongen i statsråd. I forbindelse med behandling og vedtak av Kongen i statsråd, blir det utarbeidet et foredrag som grunnlag for forslaget til verneforskrift. Dette foredraget er viktig for å forstå og tolke verneforskriftene.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:16.10.2013)