Reiseliv/ besøksstrategi

Som en del av forvaltningsplanen skal det utarbeides en såkalt besøksstrategi. Besøksstrategien for Langsua ble vedtatt 04.12.17 etter en begrenset høringsrunde.

En besøksstrategi er en plan for hvordan nasjonalparkstyret vil gjennomføre besøksforvaltning for parken. Besøksstrategien skal vise hvilke tiltak (informasjon, fysisk tilrettelegging, sonering, oppsyn etc.) som er nødvendige for å:

 1. Ivareta verneverdiene i verneområdene og natur- og kulturverdiene i randsonen.

2. Gi de besøkende en god opplevelse.

3. Legge til rette for verdiskapning i lokalsamfunnene rundt verneområdene.

En besøksstrategi skal med andre ord ikke være en tradisjonell reiselivsstrategi, det er det næringas ansvar å utarbeide. Ett av hovedmålene med en besøksstrategi er imidlertid å støtte opp under reiselivets satsinger. Nasjonalparkstyret trenger derfor innspill fra reiselivet i forhold til retningslinjer for forvaltningen av områdene og ønsker om tiltak.

Besøksstrategier er en del av arbeidet med en ny merkevarestrategi for nasjonalparkene i Norge som ble lansert i april i år (http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2015/April-2015/Ny-merkevare--og-kommunikasjonsstrategi-for-Norges-nasjonalparker/). Miljødirektoratet har bedt om at  besøksstrategier for alle nasjonalparkene skal være vedtatt innen 2020.