Møte med fjelloppsyn og SNO

   

        

27. august hadde nasjonalparkforvalterne møte med fjelloppsynet i Øystre Slidre, Torpa, Gausdal og Nord-Fron, samt SNO. Det ble orientert om forvaltningsplanarbeidet. Videre ble problemstillinger knytta til jakt, motorferdsel, tilrettelegging for friluftsliv, landbruk og samarbeidsformer diskutert. Det kom mange nyttige innspill.

Referat fra møtet finner du her.