Møte med administrativt kontaktutvalg

  

  

 

2. september hadde nasjonalparkforvalterne møte med administrativt kontaktutvalg for å diskutere samordning av saksbehandling mellom kommuene og nasjonalparkstyret.

Referat fra møtet finner du her.