Innspill til forvaltningsplanen

     

      

 

Innspillene blir registrert fortløpende ettersom de kommer inn.

Trykk på konvolutt-symbolet for å lese innspillet.

 

 Avsender

 Innspill 

 1. Astri Aadnes  
 2. Hans Magne Lunde og Inga Berger Lunde   
 3. Oppland Bonde- og småbrukarlag, Oppland Bondelag  og Oppland Sau og Geit  
  4. Bøllhaug felæger v/ styreleiar Olav Alfstad  
  5. Værskei Løypekomite v/ styreleder Svend Strand   Vedlegg
  6. Trygve Groven

 

  7. Gausdal Fjellstyre   Vedlegg
  8. Søndre Land kommune  
  9. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, reindriftsavdelingen  
 10. Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen  
 11. Forum for natur og friluftsliv Oppland   
 12. Statskog   
 13. Statens vegvesen, region øst  
 14. Torpa fjellstyre  
 15. Skaget Bitihorn Beitelag  
 16. Nordre Land Sau og Geit  
 17. Valdres trekkhundklubb  
 18. Dock sankelag  
 19. Øystre Slidre Fjellstyre   Vedlegg

 20. Oppland Bondelag, Oppland Bonde og Småbrukarlag, Oppland Sau og Geit

 
 21. Haldorbu Fellesdrift  
 22. Ivar A. Aulstad  
 23. Gausdal Fellesdrift  
 24. Marit Sæbu og Trond Vatn  
 25. Glommen og Laagens Brukseierforening/ Eidsiva Vannkraft AS  
 26. Norges Fjelstyresamband  
 27. Oppland fylkeskommune  
 28. Nord-Aurdal kommune  
 29. DNT Oslo og omegn  
 30. Øystre Slidre Bondelag  
 31. Øystre Slidre kommune  
32. DNT Lillehammer  
33. Espedalen bygdeallmenning