Utarbeiding av forvaltningsplan

Forvaltningsplanarbeidet pågår. I løpet av 2016 og 2017 har de enkelte kapitlene vært til sjekk i Langsua nasjonalparkstyre og i  Miljødirektoratet. For tiden setter vi dette sammen til en helhetlig plan inkludert besøksstrategi. Den skal så sendes på høring. Rådgivende utvalg vil bli trukket inn i denne fasen av arbeidet.

Her finner du dokumenter utarbeidet for forvaltningsplanprosessen, møter, hva som skjer i forhold til ulike interessegrupper, innspill til forvaltningsplanen mm. Besøksstrategien er i november 2017 ute på en begrensa høring, se under nyheter på denne siden. Dette er gjort for å komme i posisjon for tilskudd til tiltak fra Miljødirektoratet  i 2018.