Forvaltningsdokumenter

Tamdyr på beite
Tamdyr på beite, Foto: Kjølv Falklev - SNO

 

Under er en oversikt over planer som er utarbeida spesifikt for Langsua nasjonalpark og tilgrensende verneområder og generell litteratur om verneområdeforvaltning.


Kongelig resolusjon

Etter norsk statsskikk skal mange av de viktigeste avgjørelsene formelt vedtas av «Kongen i statsråd».

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:16.10.2013)

Forvaltningsplan

Forvaltningsplanen skal utdype og presisere de enkelte verneforskriftene. Nasjonalparkstyret er ansvarlig for utarbeiding av forvaltningsplanen.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:30.01.2018)

Årsrapport

Årsrapport for 2017 finner du her.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:04.01.2019)

Naturfaglige rapporter

Skaget om høsten

  I forbindelse med oppretting av verneområde og utarbeiding av forvaltningsplan er det blitt gjort en rekke vitenskaplige arbeider og utarbeidet flere rapporter. Under er en opplisting av ulike rapporter som er tilgjengelige digitale:  

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:18.09.2013)