Forvaltningsdokumenter

Tamdyr på beite
Tamdyr på beite, Foto: Kjølv Falklev - SNO

UTKAST TIL FORVALTNINGSPLAN - OFFENTLIG HØRING

Planen er sendt på høring til berørte parter med høringsfrist 15. okt. 2019. Her finner du høringsbrevetplanutkast og adresseliste  til off. organ, organisasjoner, foretak m.fl. 

I høringsperioden holdes åpne regionale informasjonsmøter dvs. ett på Fagernes (22.aug, Kommunehuset, Festsalen, kl. 1900.), ett i Skåbu (20.aug., Skåbu fjellhotell, kl. 1900) og ett i Segalstad bru (Gausdal folkebibliotek, 3.sept., kl. 1900). Det blir videre avholdt møter med rådgivende utvalg (Gausdal kommune, Møterom Skeikampen, 3.sept., kl. 1200) og med administrativt kontaktutvalg i kommunene noe seinere i prosessen.

Evt. spørsmål til planutkastet kan rettes til:

-          Hele planen: Ulf Ullring, fmopuul@fylkesmannen.no, tlf. 48197979

-          Hele planen: Morten Liebe, fmopmli@fylkesmannen.no, tlf. 41677672

-          Vedr. Hynna naturreservat: Alexandra Abrahamson, fmopaab@fylkesmannen.no ,

          tlf. 61266063

Det er viktig at uttalelser er mest mulig konkrete ut fra forslagene til retningslinjer.


Kongelig resolusjon

Etter norsk statsskikk skal mange av de viktigeste avgjørelsene formelt vedtas av «Kongen i statsråd».

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:16.10.2013)

Forvaltningsplan

Forvaltningsplanen skal utdype og presisere de enkelte verneforskriftene. Nasjonalparkstyret er ansvarlig for utarbeiding av forvaltningsplanen.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:30.01.2018)

Årsrapport

Årsrapport for 2017 finner du her.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:04.01.2019)

Naturfaglige rapporter

Skaget om høsten

  I forbindelse med oppretting av verneområde og utarbeiding av forvaltningsplan er det blitt gjort en rekke vitenskaplige arbeider og utarbeidet flere rapporter. Under er en opplisting av ulike rapporter som er tilgjengelige digitale:  

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:18.09.2013)