Nye parkeringsplasser i tilknytning til Langsua nasjonalpark

Ny parkeringsplass ved Storeskag
Ny parkeringsplass ved Storeskag, Foto: Kjølv Ø. Falklev

Ny parkeringsplass ved Revsjøen.

Begge parkeringsplassene er etablert i
tidligere grustak/masseuttaks plasser.
Her ved Revsjøen

 

I forbindelse med Bestillingsdialogen for Langsua, var det av Fylkesmannen i Oppland (2012)

og seinere Langsua NP styre (2013) ønske om å anlegge parkeringsplasser ved Storeskag i Haldorbu LVO og Revsjøen i Espedalen LVO.

I forbindelse med parkeringsplassene er det også satt opp informasjonstavler og plassert ut benker. På sikt håper en at disse skal bli flotte utgangspunkt for turer i verneområdene våre, samt ett samlingspunkt for brukerne. Ved Storeskag vil noen stier bli lagt om litt, slik at disse tar utgangspunkt fra den nye parkeringen. Skilt og informasjon vil bli satt opp våren 2014.

Informasjonspunkt ved Storeskag.
Informasjonstavler ved Storeskag
(Publisert:14.11.2013)