Veslefjell - ferdigstilling av start- og informasjonspunktet ved Jotunheimvegen

Veslefjell - start- og informasjonspunkt
Veslefjell - start- og informasjonspunkt, Foto: Sjur Sande

Start- og informasjonspunktet på Veslefjell ved Jotunheimvegen er ferdigstilt i høst. De siste arbeidene omfatter inngjerding av sitteplassene/toalettanlegget og informasjonstavlene. Vi unngår da at sau bruker området. Det er lagt opp en steinmur fra toalettet (bakre kant i bildet) og som avgrensning mot parkeringen (forkant i bildet). Adkomsten for funksjonshemmede til toalettet er også forbedret. Tiltaket er gjort med tilskudd fra Miljødirektoratet. 

(Publisert:01.10.2018)