Verneskilt satt opp

Verneskilt nasjonalpark
Verneskilt nasjonalpark , Foto: Morten Liebe

Farter du rundt i Langsua vil du se at det er kommer opp verneskilt ved inngangen til et reservat, nasjonalpark eller landskapsvernområde i sommer. 

Skiltene er satt opp der stier går ut og inn av verneområdene. Ved overgangen mellom to vernekategorier er står det derfor to skilt, ett på hver side av stolpen. Skiltene er små, og er påført den aktuelle vernekategorien. Arbeidet er utført av Langsua nasjonalparkstyre og Statens naturoppsyn. Slike skilt er standard for hele landet. 

(Publisert:09.10.2017 Sist endret:04.05.2018)