En spennende fjellverden

Dobbeltbekkasin i spill en dag i begynnelsen av juni.
Dobbeltbekkasin i spill en dag i begynnelsen av juni., Foto: Morten Liebe

45 frammøtte i Gausdal bibliotek fikk i går høre litt av hvert om planter og fugler i Langsua - bare noen smakebiter: 

- Langsua er et viktig hekkeområde for myrhauk i nasjonal sammenheng, hele 25 par er registrert hekkende enkelte år.

- Og ti dobbeltbekkasinleiker er registert med tilsammen 125 hanner på plass. Hunnene var sikkert også til stede. Langsua er viktig for denne arten også. 

- Langsuas myrer og våtmarker rommer sjeldne starr som huldrestarr og finnmarksstarr, et dykk i starrverdenen var spennende. Et nytt perspektiv for turen til sommeren.

- Issoleia vokser fra 1000 m og oppover, men får vi et enda varmere klima kan den få problemer med å overleve i Langsua siden vi ikke har så veldig høye fjellområder. Det er begrenset med klatremuligheter. 

- Skjeggklokkas "inntog" i Langsua er uavklart - har mennesker fra sør tatt med seg - har den spredd fra områder sør i Europa - fra Alpene etter istida, eller har den overlevet istiden her hos oss eller et annet sted? Framtidige genetiske studier kan gi oss noen svar. 

Arr: Langsua nasjonalparkstyre og Randsfjormuseet

(Publisert:03.01.2018 Sist endret:04.05.2018)