Tiltaksmidler til Langsua i 2019

En regnfull høst og mye vann i Holsfossen rett ved fylkesvei 204 (Holsbru)
En regnfull høst og mye vann i Holsfossen rett ved fylkesvei 204 (Holsbru), Foto: Morten Liebe

Langsua nasjonalparkstyre har fått et tilskudd på kr. 870000,- fra Miljødirektoratet til konkrete tiltak i år. Styret fordeler midlene på forskjellige prosjekter i møte 4. mars. Det er opplagt ut fra direktoratets behandling at prosjekt Holsbru - ferdigstilling av startpunktet - vil bli gjennomført i sommer. Skjøtsel av kulturmark skal videreføres og ny klopplegging i våte partier utføres.

(Publisert:19.02.2019)