Styremøter første halvår

Langsua nasjonalparkstyre har to møter før sommerferien; 12. mai og 15. juni. Styret befarer noen plasser i Langsua i fbm. sistnevnte møte. 

(Publisert:25.03.2021)