Statens naturoppsyn sin aktivitet i Langsua i år

Skogstorkenebb
Skogstorkenebb, Foto: Morten Liebe

Følgende tiltak er bla. utført:

- Kartlegging av dobbeltbekassinleiker .

- Oppsetting av lytteutstyr for evt. å finne hekkeplasser for hubro.

- Oppsetting av verneskilt i hele området- omfattende arbeid.

- Rydding av einer på Fjelldokkbua.

- Sjekking om tillatelser til endring av bygg mm. er utført riktig.

- Montert verneplakett på Svarthamar.

En hyggelig nyhet er at det observeres mer spor etter oter. 

(Publisert:05.12.2017 Sist endret:04.05.2018)