Startpunkt Verksodden - forprosjektrapport klar

Langsua nasjonalparkstyre har i  samarbeid med Oppland fylkeskommune og Sør-Fron kommune fått utarbeidet et forprosjekt for et start- og informasjonspunkt på Verksodden i Sør-Fron kommune. Hensikten med prosjektet er å ønsket velkommen til verneområdene, informere og natur- og kulturkvaliteter (herunder bergverkshistorien) og ruste opp eksisterende parkerings- og oppholdsareal. Nordplan er brukt som konsulent. Forprosjektet er finansieert med midle til tiltak i verneområder. Bildet viser dagens situsajon, ett utsnitt. Se på planen og vurder og vi får til en forbedring. 

(Publisert:10.01.2020)