Sommeråpning Kittilbu utmarksmuseum - mulighetsstudie på gang

På Kittilbu er det bla. natursti og kultursti med mye god informasjon. Inne i museet finner du informasjon om området og om nasjonalparken og de andre verneområdene i Langsua, og om dyre- og fugleliv og kulturhistorie. Hva med et besøk i "fugleskjulet" for å studere og fotografere fuglelivet i den lille innsjøen like ved. Kafe blir det også. 

Kittilbu ligger ved fylkesvei 2442 mellom Gausdal og Valdres, i Gausdal kommune.

Museet planlegger nå en mulighetsstudie/forretningsplan for videre utvikling av stedet. Langsua nasjonalparkstyre har vedtatt å bidra med kr. 50000,- til denne utredningen. Styret forventer at utvikling av informasjonssenter nasjonalpark får en bred plass i utredningen. 

Besøket så langt i sommer har vært godt med mer enn 3000 innom. Det er en klar økning i forhold til ifjor. Mange går naturstien og kulturstien. En del har også fått opplevd tårnfalkhekkingen rett ved museet. Seterlunsjen på Vollasetra har vært populær. Museet med kafe og aktiviteter trekker til seg folk i alle aldre.

(Publisert:30.04.2020 Sist endret:04.08.2020)