Søknader: Bedre veiledning og forenkling

Det er nå lagt ut veiledning på nettsidene våre til de som ønsker å søke om tiltak i verneområdene i Langsua, se menypunktet øverst på denne siden kalt «Søknader-veiledning». Her ligger det en generell veiledning, med link videre til mer detaljert veiledning om motorferdselsøknader. 

Til grunn for veiledningen er diskusjoner med Statskog og administrativt kontaktutvalg. Vi har fått på plass en enighet om søknadsrutiner med kommunene, som at søker nå slipper med å sende en søknad til kommunen og nasjonalparkstyret i stedet for to. (Kommunen videresender til nasjonalparkstyret etter at søknad er mottatt). For motorferdsel vil løyveinnehavere også kunne sende kjøreboka bare til kommunen, som samler opp og videresender til nasjonalparkstyret. 


(Publisert:28.10.2015 Sist endret:04.05.2018)