Skjøtselsbeiting i Langsua

Langsua nasjonalparkstyre skal i år videreføre arbeidet med skjøtselsbeite sammen med noen brukere. Hensikten med tiltakene er bevare det biologiske manfoldet som er avhengig av dyrs beite og tråkk. Dette gjelder bla. mange planter og fugler. Det er plan for å øke aktivteten i forhold til fjoråret. Miljødirektoratet har nylig ytet midler til tiltakene. 

(Publisert:22.02.2018 Sist endret:04.05.2018)