SNO overvåker rovviltbestandene nøye

Jervespor, Marsteinhøgda, 2013
Jervespor, Marsteinhøgda, 2013, Foto: Kjølv Øystein Falklev

SNO tilbakelegger årlig over 120.000 km for å overvåke jervebestanden i Norge. DNA-prøver av ekskrementer viser bl.a. at en av de tre jervene som ble registrert i Langsua i fjor vinter etterhvert vandret nordover, der den ble fanget i jervbås i Visdalen i Lom kommune i februar i år.

Kjølv Øystein Falklev, SNO i Langsua, har laget en kort rapport om SNOs arbeid med jerveregistreringer i Langsua. Rapporten finner du her. 

(Publisert:20.03.2015 Sist endret:04.05.2018)