Referat fra styremøtet 3-16 den 27. juni

Protokoll med samlet saksframstilling fra årets tredje styremøte finner du her.

(Publisert:06.07.2016 Sist endret:04.05.2018)

Nyheter

Hogst langs Liomsetervegen

Langsua nasjonalparkstyret har i møte 11.11 gitt Gausdal allmenningsstyre tillatelse til å hogge gran langs Liomsetervegen på strekningen fra Holsbru til Dokkvollan. Det vil samtidig bli tatt ut bjørk som blir kuttet opp til flis. Hogsten er planlagt startet opp med det aller første. Styret har bla. satt vilkår om at furu og lauvtrær utenom bjørk ikke skal hogges. Det skal praktiseres lukkede ...

(Publisert:15.11.2019)

Ny skilting til Ormtjønnkampen

Skilting til Ormtjønnkampen

Statens vegevesen har nylig satt opp nytt skilt i samarbeid med Langsua nasjonalparkstyre. Turen opp til Ormtjønnkampen tas av noen tusen mennesker hvert år. Herfra har du bla. flott oversikt over den sørlige delen av Langsua. Turen tar en times tid og stien er god.   

(Publisert:15.11.2019)

DNT - Ny selvbetjent hytte på Storeskag i Øystre Slidre

DNT har fått tillatelse fra Øystre Slidre kommune og Langsua nasjonalparkstyre til å bygge en ny selvbetjent hytte inne på seterområdet på Storeskag. Hyttas utseende blir en modifisert utgave av Heddahytta tilpasset den lokale byggeskikken. DNT har til nå leid ei seterbu i det samme området.  

(Publisert:24.09.2019)

Klopplegging retning Buatindbu i Øystre Slidre

DNT ønsker å klopplegge noen veldig våte avgrensete partier på stien fra Storeskag til Buatindbu. Langsua nasjonalparkstyre har i møte 11.11. gitt tillatelse til klopplegging på totalt 45 m på denne strekningen. Arbeidene vil bli gjennomført til sommeren.

(Publisert:24.09.2019 Sist endret:15.11.2019)

Nytt startpunkt på Verksodden i Sør-Fron

Langsua nasjonalparkstyre vil i samarbeid med Sør-Fron kommune, Oppland fylkeskommune m.fl. starte planleggingen av startpunkt for nasjonalparken på Verksodden. Planleggingen starter med det aller første.

(Publisert:24.09.2019)

Forvaltningsplanutkast på høring

Ferdigstilling av toalettet.

Langsua nasjonalparkstyre har lagt ut utkast til forvaltningsplan for verneområdene til offentlig høring. Se høringsbrevet her. Høringsfristen er 15. oktober. Det er gjennomført tre åpne møter (Skåbu, Gausdal og Fagernes), møte i Rådgivende utvalg, med faglagene i landbruket og med landbrukskontor/teknisk i Gausdal. Oppmøtet har vært fra 4 til 35 stk. på de forskjellige møtene. Planen ...

(Publisert:22.08.2019 Sist endret:24.09.2019)

Åpning startpunkt Holsbru i Gausdal

Åpning startpunkt Holsbru

Fylkesmann Knut Storberget åpnet startpunktet 18. juli Styreleder i Olav Olstad i Langsua nasjonalparkstyre orinterte om behovet og bakgrunnen for tiltaket. Tiltaket omfatter en opprusting av hele Holsbruområdet med korttids- og langtidsparkering, kanter og grøntarealer, informasjonsplattform, nye stier, miljøstasjon, drenering av kjørearealer samt toppdekke og ny veibom. Mange aktører har ...

(Publisert:15.07.2019 Sist endret:22.08.2019)

Temakveld i Gausdal 20.juni - Gammel bergkunst

En regnfull høst og mye vann i Holsfossen rett ved fylkesvei 204 (Holsbru)

Ta en titt på på dette spennende programmet. Og hør blant om funnet av bergkunsten fra Espedalen som er spesielt i nasjonal sammenheng. Velkommen til temakveld Gausdal folkebibliotek. Gratis inngang. Foto: Finn Audun Grøndahl. 

(Publisert:12.06.2019 Sist endret:14.06.2019)

Ny skilting til Langsua nasjonalpark

Statens vegvesen vil gjennomføre følgende skilting til Langsua nasjonalpark fra Valdressida. - I krysset Fv. 204/avkjøring til Svarthamar (Etnedal kommune) - gjennomført - Krysset Fv. 204/Synnfjellvegen ved Oppsjøen (Nordre Land kommune) - Krysset Fv. 287/kommunal – privat veg til Storeskag (Øystre Slidre kommune) -                     ...

(Publisert:21.05.2019 Sist endret:24.09.2019)

Åpning nytt forvaltningsknutepunkt i Segalstad bru

Dokkvatnet innenfor Holsbru

Åpningen finner sted 7. juni ved at Fjerdrum skole i Segalstad bru har aktiviteter og oppgaver der om fugler og dyr.  Knutepunktet omfatter Langsua nasjonalparkstyre, Gausdal fjellstyre, Randsfjordmuseet as og Statens naturoppsyn. Her er det satt opp et stort kart over hele Langsua, skjerm med fine bilder og annet innformasjonsmateriell. En interaktiv fysisk modell er snart operativ ...

(Publisert:14.05.2019 Sist endret:21.05.2019)