Referat fra styremøtet 3-16 den 27. juni

Protokoll med samlet saksframstilling fra årets tredje styremøte finner du her.

(Publisert:06.07.2016 Sist endret:04.05.2018)

Nyheter

Holsbru - nye tilbud

Vi har i høst laget en "nasjonalparkrunde" med utgangspunkt fra info-plattformen. Stien går i et flott skogområde med bla. utsikt til Ormtjønnkampen. Du passerer store furuer, grove steinblokker og fine koller. Deler av denne stien er den samme som DNT-stien til Vestfjellhytta. Nederst på bildet ser du starten på stien fra infoplattformen. I tillegg har vi merket og kloppet en sti ned til ...

(Publisert:23.10.2020)

Møte i Rådgivende utvalg

Vi planlegger møte i Rådgivende utvalg 2. november på Segalstad bru. Møtet vil gå den andre halvparten av dagen. Innkalling kommer.

(Publisert:30.09.2020)

Nasjonalparkstyret på befaring Langsua 210920

Langsua nasjonalparkstyre befarte utvalgte steder i Øystre Slidre (Storeskag, Bjødnhølen, Beitostølen velkomssenter), i Nord-Fron (Veslefjell og Storhøliseter) og i Sør- Fron (Verksodden). Temaene var tilrettelegging og drift avstart- og informasjonspunkter, formidling og pågående konkrete saker. Styret har tidligere befart den søndre delen av Langsua. 

(Publisert:30.09.2020)

Elgen trekker

Posisjonene til de merkede elgene i regionen tikker jevnt og trutt inn. Trekkmønster kan du studere på www.dyreposisjoner.no. Ett eksempel ser du på søket som er gjort i dag for alle de merkede dyrene. Noen dyr trakk realtivt langt i løpet av våren, mens noen trakk mer begrenset omfang.

(Publisert:04.08.2020 Sist endret:23.10.2020)

Nasjonalparkstyret på befaring - opplæring

Langsua nasjonalparkstyre gjennomførte en befaring i området Kittilbu - Holsbru - Liomseter - Lundsetra - Lenningen 22.06. Dette var en del av opplæringen for styret, og det var første gang det nye styret møttes fysisk. Videre opplæringen gjennomføres 17.08 sammen med styrene for Dovrefjell, Sølen, Rondane og Fulufjell.

(Publisert:07.07.2020 Sist endret:04.08.2020)

Forvaltningsplanen godkjent

Miljødirektoratet har nylig godkjent forvaltningsplanen for Langsua. Planen vil bli lagt ut på denne siden etter noe finpuss av teksten. Vi satser på å få til en god og lett måte å orientere seg i dokumentet.

(Publisert:07.07.2020)

Mobilapp for motorferdsel i utmark

Vinterettermiddag i Gausdal vestfjell

Ta en titt på www.ferdast.no.   Langsua nasjonalparkstyre har med midler fra Miljødirektoratet og i samarbeid med Dovrefjell nasjonalparkstyre utviklet mobilappen "Ferdast" for motorferdsel i utmark. I appen ligger det mange funksjoner som er nyttige for den som kjører, for nasjonalparkforvaltningen og for kommunene. Den kan lastes ned fra nevnte web-side. Kontaktperson er nasjonalparkforva ...

(Publisert:18.05.2020)

Søknad om sikteskive på Skaget (1685 moh)

På vei opp til Skaget.

En prosjektrgruppe har søkt Langsua nasjonalparkstyre om å sette opp en sikteskive på toppen av Skaget (1685 moh) i Øystre Slidre kommune inne i nasjonalparken. Nasjonalparkstyret valgte å utsette saken i møte 11.05.20.   På denne toppen står det nå en stor gammel steinvarde som trenger restaurering. Skaget er et populært turmål med utgangspunkt nær seterområdet Storeskag som ligger i ...

(Publisert:14.05.2020)

Sommeråpning Kittilbu utmarksmuseum - mulighetsstudie på gang

På Kittilbu er det bla. natursti og kultursti med mye god informasjon. Inne i museet finner du informasjon om området og om nasjonalparken og de andre verneområdene i Langsua, og om dyre- og fugleliv og kulturhistorie. Hva med et besøk i "fugleskjulet" for å studere og fotografere fuglelivet i den lille innsjøen like ved. Kafe blir det også.  Kittilbu ligger ved fylkesvei 2442 mellom ...

(Publisert:30.04.2020 Sist endret:04.08.2020)

Beito Husky i Øystre Slidre søker om bruk av camp

Vinterettermiddag i Gausdal vestfjell

Beito Husky søker om videre bruk av fast camp innenfor Haldorbu landskapvernområde nærmere bestemt i nærheten av Kvitfeten. Selskapet driver bla. med organiserte hundespannturer vinterstid. Søknaden gjelder for neste vintersesong. Vinteren 2019/2020 er det gjennomført noen turer med turister og testturer.

(Publisert:15.04.2020)