Referat fra styremøtet 3-16 den 27. juni

Protokoll med samlet saksframstilling fra årets tredje styremøte finner du her.

(Publisert:06.07.2016)

Nyheter

Langsua nasjonalparkstyre - nye vedtak

Arbeidsutvalget hadde møte 11. okt., og gjorde bla. om: - Tillatelse til Norges geologiske undersøkelser om lavtflyging for kartlegging av divers geologi. - Tillatelse til DNT for å teste skiløype nordover fra Vestfjellhytta for kommende vinter. - Tillatelse til Dokk beitelag for endring av gjerde ved Dokkvatnet. - Tillatelse til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (Ås) for ...

Morten Liebe (Publisert:17.10.2017)

Tilskudd til Langsua nasjonalparkstyre

Miljødirektoratet har bevilget kr. 222000,- i tilskudd for å sluttføre pågående tilretteleggingstiltak i 2017. Midlene blir brukt til å sluttføre toalettanleggene på Storeskag i Øystre Slidre og det samme på Veslefjell ved Jotunheimvegen i Nord-Fron.

Morten Liebe (Publisert:17.10.2017)

Verneskilt satt opp

Farter du rundt i Langsua vil du se at det er kommer opp verneskilt ved inngangen til et reservat, nasjonalpark eller landskapsvernområde i sommer. 

(Publisert:09.10.2017)

Nytt toalettanlegg på Storeskag i Øystre Slidre

Enten du skal på toppen av Skaget (Langsuas høyeste topp, 1685 moh) eller nyte kaffekoppen i bånn av fjellet ved setra Storeskag, er det nye  dotilbudet der. 

Morten Liebe (Publisert:09.10.2017)

Nasjonalparkstyrets møte 12.12.16.

Forvaltningsplan og besøksstrategi for Langsua i fokus, samt søknad om prosjektmidler 2017.

(Publisert:12.01.2017)

Referat fra styremøtet 3-16 den 27. juni

Protokoll med samlet saksframstilling fra årets tredje styremøte finner du her .

(Publisert:06.07.2016)

Ljåslåttkurs i Dokkfaret LVO

Bli med på kurs i ljåslått på Ånstadsetra i Dokkfaret landskapsvernområde! Fjorårets kurs med 'Lie-Mats' Rosengren var en stor suksess. Samtidig skjøtter vi slåtteenga på den gamle veiløse Ånstadsetra. Påmelding til Kittilbu Utmarksmuseum så snart som mulig:  http://www.randsfjordmuseene.no/project/ljaslattkurs-16-og-17-juli/

(Publisert:30.06.2016 Sist endret:06.07.2016)

Rapport fra brukerundersøkelsen 2015

I vinter ble rapporten fra brukerundersøkelsen 2015 ferdig. Den skal i tida framover være et grunnlag for utarbeiding av en besøksstrategi for verneområdene i Langsua. Det er tidligere nasjonalparkforvalter Marit Vorkinn som har ledet arbeidet med undersøkelsen og forfattet rapporten. Rapporten har frambrakt mye nyttig viten om bruken av verneområdene - ta en titt selv her.

(Publisert:02.05.2016 Sist endret:06.07.2016)

Morten Liebe ny forvalter i Langsua

Ny nasjonalparkforvalter Morten Liebe (midten), mellom styreleder Olav Olstad (venstre) og nasjonalparkforvalter Ulf Ullring (høyre).

Da er det igjen to nasjonalparkforvaltere i Langsua, etter at Morten Liebe begynte som ny forvalter 2. mai.

(Publisert:02.05.2016)

Referat fra konstituerende styremøte for nytt nasjonalparkstyre 2. mars 2016

Møtet ble avholdt på Spåtind Hotell i Nordre Land. Referat fra møtet finner du her .

(Publisert:08.03.2016 Sist endret:02.05.2016)