Referat fra styremøtet 3-16 den 27. juni

Protokoll med samlet saksframstilling fra årets tredje styremøte finner du her.

(Publisert:06.07.2016 Sist endret:04.05.2018)

Nyheter

Mobilapp for motorferdsel i utmark

Vinterettermiddag i Gausdal vestfjell

Ta en titt på www.ferdast.no.   Langsua nasjonalparkstyre har med midler fra Miljødirektoratet og i samarbeid med Dovrefjell nasjonalparkstyre utviklet mobilappen "Ferdast" for motorferdsel i utmark. I appen ligger det mange funksjoner som er nyttige for den som kjører, for nasjonalparkforvaltningen og for kommunene. Den kan lastes ned fra nevnte web-side. Kontaktperson er nasjonalparkforva ...

(Publisert:18.05.2020)

Søknad om sikteskive på Skaget (1685 moh)

På vei opp til Skaget.

En prosjektrgruppe har søkt Langsua nasjonalparkstyre om å sette opp en sikteskive på toppen av Skaget (1685 moh) i Øystre Slidre kommune inne i nasjonalparken. Nasjonalparkstyret valgte å utsette saken i møte 11.05.20.   På denne toppen står det nå en stor gammel steinvarde som trenger restaurering. Skaget er et populært turmål med utgangspunkt nær seterområdet Storeskag som ligger i ...

(Publisert:14.05.2020)

Sommeråpning Kittilbu utmarksmuseum - mulighetsstudie på gang

Kittilbu utmarksmuseum planlegger sommeråpning 27. juni. Mer info kommer etter hvert.  På Kittilbu er det bla. natursti og kultursti med mye god informasjon. Inne i museet finner du informasjon om området og om nasjonalparken og de andre verneområdene i Langsua, og om dyre- og fugleliv og kulturhistorie. Hva med et besøk i "fugleskjulet" for å studere og fotografere fuglelivet i den lille ...

(Publisert:30.04.2020 Sist endret:14.05.2020)

Beito Husky i Øystre Slidre søker om bruk av camp

Vinterettermiddag i Gausdal vestfjell

Beito Husky søker om videre bruk av fast camp innenfor Haldorbu landskapvernområde nærmere bestemt i nærheten av Kvitfeten. Selskapet driver bla. med organiserte hundespannturer vinterstid. Søknaden gjelder for neste vintersesong. Vinteren 2019/2020 er det gjennomført noen turer med turister og testturer.

(Publisert:15.04.2020)

Bruk av kommersielt merke nasjonalpark

Skogstorkenebb

Firmaet Espedalen aktiv fritid er det første firmaet ved Langsua som har fått tillatelse til å bruke det kommersielle nasjonalparkmerket som er utviklet under https://designmanual.norgesnasjonalparker.no/ .  De gjennomfører ulike guidete turer i Espedalen landskapsvernområde og i Langsua nasjonalpark. Interessen fra firmaer for bruk av dette har fram til nå vært helt fraværende. Merket ...

(Publisert:15.04.2020 Sist endret:14.05.2020)

Besøksside på web

Nasjonalparkstyret arbeider nå med å lage en besøksside på web. Den blir på norsk, tysk og engelsk. Domenenavnet er www.langsua.no. Vi satser på at siden er klar i løpet av juni måned. Sideoppsettet vil følge malen for Norges nasjonalparker.

(Publisert:30.03.2020 Sist endret:15.04.2020)

Ny ledelse i Langsua nasjonalparkstyre

Nasjonalparkstyret valgte i møte 18.03 Håvard Halvorsen (Nord-Aurdal) til ny leder, og Ole Tvete Muriteigen (Sør-Fron) til nestleder. Neste møter i styret blir 11.05 og 22.06. Les mer om styrets sammensetning på denne siden, se nasjonalparkstyre/styremedlemmer. 

(Publisert:19.03.2020)

Aktivitet som følge av Coronaviruset

* Forvalterne jobber i all hovedsak hjemmefra framover. * Alle arrangement og møter i vår regi er avlyst som fysiske møteplasser.         Møter holdes på Skype og telefon.  * Vi deltar som hovedregel ikke fysisk i møter mv. i regi av andre. 

(Publisert:12.03.2020)

Nytt nasjonalparkstyre 18. mars

Det nye nasjonalparkstyret konstitueres 18. mars. Følgende er oppnevnt til styret:  Nordre Land Ola Tore Dokken,  Øystre Slidre  Arnfinn Beito,  Etnedal  Toril Grønbrekk,  Gausdal  Anette Musdalslien,  Sør-Fron Ole Tvete Muriteigen,  Nord-Fron Heidi Maurstad,  Nord-Aurdal Håvard Halvorsen,  Innlandet fylkeskom. Mari Gjestvang. Det ...

(Publisert:04.03.2020)

Midler til tiltak i Langsua 2020

Miljødirektoratet har tildelt Langsua nasjonalparkstyre totalt kr. 680000,- til tiltak i verneområdene for 2020. Det var søkt om vel 1,5 mill. Midlene skal gå til skjøtsel av kulturmark, informasjon om verneområdene herunder besøksside på web, klopplegging og kanalisering av ferdsel, planlegging utvikling Kittilbu utmarksmuseum, sårbarhetsanalyse i Espedalen og kortversjon av forvaltningsplanen.

(Publisert:04.03.2020)