Rapport fra brukerundersøkelsen 2015

I vinter ble rapporten fra brukerundersøkelsen 2015 ferdig. Den skal i tida framover være et grunnlag for utarbeiding av en besøksstrategi for verneområdene i Langsua. Det er tidligere nasjonalparkforvalter Marit Vorkinn som har ledet arbeidet med undersøkelsen og forfattet rapporten. Rapporten har frambrakt mye nyttig viten om bruken av verneområdene - ta en titt selv her.

(Publisert:02.05.2016 Sist endret:04.05.2018)