Prosjekt Holsbru i dag - sittegruppe bygges

Bygging av sitteplass på info-plattformen, oppmurt skille mellom to sitteplasser
Bygging av sitteplass på info-plattformen, oppmurt skille mellom to sitteplasser, Foto: Morten Liebe

På info-plattformen bygges to sittegrupper. Den ene vises på bildet, dvs. her midtpartiet (oppmurt skille) mellom sitteplassene på begge sider som kommer etter hvert. Stein til muring av mur langs korttidsparkeringen og for ny trapp opp mot kafeen tilkjøres i dag. Oppmuring kan starte.

DNT har søkt om å etablere ny sti ut fra plattformen. Stien er gått opp i felt av DNT og nasjonalparkforvaltningen. Den vil først gå opp lia østover, og deretter følge brinken nordover retning Jotunheimstien. Traseen går i sin helhet gjennom Dokkfaret landskapsvernområde. 

(Publisert:04.10.2018)