På leiting etter bjørnehi

Elever fra Torpa barne- og ungdomskule fant bjørnehiet. Foto: Ole Knut Steinset, SNO
Elever fra Torpa barne- og ungdomskule fant bjørnehiet. Foto: Ole Knut Steinset, SNO

 

Statens naturoppsyn og Langsua nasjonalparkstyre er i full gang med gjennomføring av Barnas naturoppsyn 2015.

Det er tredje året at skoler ikring Langsua nasjonalpark blir invitert med ut i Langsua- naturen for å lære om verneformer, kommunearter og om dyre- og planteliv.

6 klasse fra Torpa og Etnedal skole har vært på leiting etter bjørnehi i Langsua nasjonalpark. Før turen fikk de lære om brunbjørnens biologi og adferd, samt kjenne og se på skinn og skaller fra våre fire store rovdyr.

Seinere i høst skal skoler fra Nord-Aurdal ut og se etter snøsøte. Skolebarn i  Øystre Slidre skal lære å fotografere, mens elever i Nord-Fron skal opp på Falkfangerhøgda for å lære om den gamle falkefangsten.

(Publisert:27.08.2015 Sist endret:04.05.2018)