Organisert ferdsel i nasjonalparken

Organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse.

De som planlegger slike turer må ta kontakt med nasjonalparkforvalter i forkant for vurdering av saken.  Nærmere retningslinjer om organisert ferdsel kommer i utkastet til forvaltnignsplan for Langsua som sendes snart på høring.

Et eksempel nylig er Hedmarken forsvarsforenings tur til Tapptjerndalen 22.07 som skal gå fra Grytsetra langs eksisterende stier. Dette opplegget vurderes slik at naturmiljøet ikke skades. Til Tapptjerndalen er det knyttet spesiell krigshistorie. Turen starter fra Værskei kafe kl. 0830. 

(Publisert:13.07.2018)