Oppstartmelding for forvaltningsplan

Langsua nasjonalpark - logo
Langsua nasjonalpark - logo

Langsua nasjonalparkstyre melder med dette om at arbeidet med forvaltningsplanen for verneområdene i Langsua nå er i gang. En forvaltningsplan er en utdyping av verneforskriftene for områdene, og skal gi konkrete retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel, tilrettelegging mm.

  

 

                     Oppstartmeldinga kan du laste ned her                                    

 

 

Oppstartmeldinga gjelder følgende områder: Langsua nasjonalpark, Haldorbu landskapsvernområde, Dokkfaret landskapsvernområde, Storlægeret landskapsvernområde, Espedalen landskapsvernområde, Kjølaåne naturreservat, Røssjøen naturreservat, Skardberga naturreservat, Oppsjømyra naturreservat, Hersjømyrin naturreservat og Hynna naturreservat. Hynna naturreservat forvaltes av Fylkesmannen i Oppland, som også er ansvarlig for å utarbeide forvaltningsplanen for Hynna. Arbeidet med Hynna vil bli samordnet med forvaltningsplanen for resten av verneområdene i Langsua-området. Oppstartmeldinga er sendt i samråd med Fylkesmannen i Oppland.

Det vil bli arrangert en rekke innspillsmøter i forbindelse med utarbeiding av forvaltningsplanen. Det bes også om direkte innspill til planarbeidet.

Frist for innspill er 10. august 2015.

Etter at et utkast til forvaltningsplan er utarbeidet, vil planen bli sendt på offentlig høring. Dvs. at det er mulig å gi innspill og kommentarer både underveis i prosessen og til selve utkastet til forvaltningsplan. 

Innspill sendes til:

Langsua nasjonalparkstyre

Postboks 987

2626 Lillehammer

Eller på e-post til: fmoppost@fylkesmannen.no

(Publisert:27.03.2015 Sist endret:04.05.2018)