Oppgradering innfallsport Holsbru starter

Langsua nasjonalparkstyre starter nå den fysiske oppgraderingen av innfallsporten på Holsbru ved Fv. 204. Holsbru ligger rett utenfor Langsua nasjonalpark og Dokkfaret landskapsvernområde. Årets tiltak omfatter oppstramming av innkjøringen, forbedret korttidsparkering foran kafeen, drenering av området, ny renovasjonsordning og bygging av informasjonsplattform. Gausdal fjellstyre med samarbeidspartner skal utføre artbeidet som har en kostandsramme på kr. 650000,- samt planarbeid i regi av Nordplan til kr. 100000,-,

Veien inn til Liomseter vil være åpne på vanlig måte. Liomsetervegen as har nylig etablert automatbom på Holsbru og satt opp informasjonstavle. Neste år vil diverse informasjonstiltak gjennomføres og langstidsparkeringen oppgraderes. 

(Publisert:13.07.2018)