Olav Olstad fra Gausdal ble Langsua-leder etter "tautrekking"

Olav Olstad, varaordfører i Gausdal, ble leder i nasjonalparkstyret for Langsua, mens ordfører Kjell Berge Melbybråten i Øystre Slidre ble nestleder da styret konstituerte seg 30. mars 2012. Det var tautrekking om vervene.

Stort ansvar og muligheter
Det konstituerende møtet var innkalt til av Fylkesmannen, som har et sekretariatsansvar fram til nasjonalparkforvalter er tilsatt. Ass. fylkesmann Sigurd Tremoen, sa i sin åpningstale at det nye styret får et stort ansvar, nemlig å tenke forvaltning i et 200-årsperspektiv samtidig som de må se mulighetene. Utfordringene for dette styret er ekstra store, fordi Langsua er en helt ny nasjonalpark. Samtidig gir dette dere store muligheter når det gjelder utforming av forvaltningen for parken, sa han.

Næringsutviklingselementet i forvaltningen
Han sa også at det er få som besøker Oppland fordi de skal spise og sove, de fleste kommer for å oppleve og bruke den rike natur- og kulturarven. Her har nasjonalparkstyret en svært viktig oppgave ved å sørge for at de besøkende får en positiv opplevelse når de besøker nasjonalparken. Dersom folk har en god opplevelse, vet vi at sjansen både for gjenbesøk og anbefalinger til andre øker. Nasjonalparkstyret kan bidra vesentlig til at de besøkende til Langsua får en god opplevelse gjennom informasjon, tilrettelegging og sikkerhetstiltak.

(Publisert:14.11.2012 Sist endret:04.05.2018)