Offentlig skilting til Langsua nasjonalpark

Langsua nasjonalparkstyre laget i møtet 11.12.18. en start på en skiltplan for hele området. Planen må drøftes nærmere med Statens vegvesen og gjennomføres i samarbeid med dem. Nasjonalparkstyret mener det er behov for 10 - 12 nye skilt, i første omgang fra fylkesveier. Ett skilt ble satt opp i 2018 dvs. i Øvre Svatsum i Gausdal retning Revsjøene.

(Publisert:19.12.2018)