Offentlig skilting til Langsua nasjonalpark

Langsua nasjonalparkstyre har nylig forespurt Statens vegvesen om de kan skilte til nasjonalparken fra offentlige vei. I første omgang har nasjonalparkstyret ønske om at det skiltes der veien til Ormtjernkampen tar av og ved Holsbru retning Limoseter begge langs Fv 204, og ved Øvre Svatsum langs Fv 255 retning Revsjøene .

Både Gausdal kommune og Gausdal fjellstyre støtter et slikt tiltak. I alle tre tilfellene kommer besøkende til parkeringsplaser og turutgangspunkter som ligger i umiddelbar nærhet av nasjonalparken. Seinere vil styret ta opp spørsmålet om skilting til nasjonalparken fra Valdresida. 

(Publisert:30.01.2018 Sist endret:04.05.2018)

Besøksstrategien vedtatt

Langsua nasjonalparkstyre vedtok besøksstrategien 04.12.17. Et utkast hadde da vært ute på begrenset høring. Det har kommet inn mange gode forslag til årlige tiltak. Flere aktører er interesserte i et samarbeid om gjennomføring. Det synes nasjonalparkstyret er svært positivt. Strategien finner du her.