Nyttig studietur til Fulufjellet nasjonalpark i Norge og i Sverige

Langsua nasjonalparkstyre besøkte Fulufjellet nasjonalpark både på norsk og svensk side i begynnelsen av september. Her fikk vi se gode tilrettelagte innfallsporter, et aktivt naturum (besøkssenter) på svensk side og mange gode tiltak som gjør det mulig for alle å nyte naturkvalitetene der. Nordmenn og svensker jobber sammen i et Interregprosjekt, og har på den måten samkjørt en del av forvaltnings- og tilretteleggingsoppgavene.  

(Publisert:16.10.2018)