Nytt omfattende elgmerkeprosjekt

Med det første startes et stort elgmerkeprosjekt i Langsua og de tilgrensende områdene. Prosjektet går i regi av rettighetshaverne, kommunene og fylkeskommunen. Norsk institutt for naturforskning skriver i sin søknad om bruk av helikopter følgende:

I forbindelse med elgmerking og evt. elgtelling for det nystartede/kommende elgprosjektet i Oppland, søkes det om tillatelse til lavtflyging og evt. landing med helikopter i Langsua nasjonalpark med tilgrensende verneområder. I prosjektet vil vi over en 2-årsperiode merke inntil 60 elg i flere kommuner med GPS-halsbånd for å kartlegge områdebruk og individuell reproduksjon og dødelighet samt ta prøver for genetiske og helsemessige undersøkelser.

Langsua nasjonalparkstyre har godkjent helikopterbruken for inneværende vinter. Elgens arealbruk kan du følge med på under www.dyreposisjoner.no etter hvert som GPS-senderne kommer i funksjon.

Bildet viser en fangstgrop for elg. Den er restaurert, og ligger ved naturstien på Kittilbu i Gausdal.

(Publisert:10.01.2020)