Nytt nasjonalparkstyre 18. mars

Det nye nasjonalparkstyret konstitueres 18. mars. Følgende er oppnevnt til styret: 

Nordre Land Ola Tore Dokken, 

Øystre Slidre  Arnfinn Beito, 

Etnedal  Toril Grønbrekk, 

Gausdal  Anette Musdalslien, 

Sør-Fron Ole Tvete Muriteigen, 

Nord-Fron Heidi Maurstad, 

Nord-Aurdal Håvard Halvorsen, 

Innlandet fylkeskom. Mari Gjestvang.

Det betyr at tre fra det avgåtte styret fortsetter.

(Publisert:04.03.2020)