Nye retningslinjer for vurdering av klagesaker

Klima- og miljødepartementet har sendt brev til Miljødirektoratet og fylkesmennene med nye retningslinjer for vurdering av klagesaker i verneområder underlagt lokal forvaltning.

I brevet slår departementet fast at klagemyndigheten skal være tilbakeholden med å overprøve lokal skjønnsutøvelse. Hvis vilkårene for å gi tillatelse til et tiltak er oppfylt og et lokalt forvaltningsorgan har foretatt en begrunnet avveining basert på lokalt skjønn og lokalkunnskap, skal dette veie tungt. Les brevet her (pdf).

(Publisert:03.07.2015 Sist endret:04.05.2018)